Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vaksine og smittsomme sykdommer

Informasjon om smittsom sykdommer, vaksinering og kontroll:

  • Kontakt fastlegen dersom du har mistanke om at du har en smittsom sykdom. 
  • Kirkenes Legesenter er fastlegekontor for sine listepasienter, men de betjener også legevakttelefon på dagtid på hverdager.
  • Legevakt er lokalisert ved akuttmottaket på Kirkenes Sykehus utenom åpningstid for legekontoret. Kontakt legekontoret på dagtid.
  • Folketrygden betaler behandlingen, hvis du er smittet med en allmennfarlig sykdom. Hvis den ikke er definert som allmennfarlig betaler du egenandel og medisin som vanlig.
  • Legen melder ditt sykdomstilfelle til smittevernoverlegen og Folkehelseinstituttet hvis sykdommen er meldepliktig
  • Du har plikt til å følge legens råd om hvordan unngå å smitte andre.
  • Hvis sykdommen kan smitte via mat eller vann skal Mattilsynet informeres.
  • Helsestasjonen i Sør-Varanger komune har hovedansvar for vaksinering, unntatt er koronavaksinering, hvor egen informasjonstelefon kan kontaktes, se kontaktinformasjon
  • Noen befolkningsgrupper har plikt til helsekontroll etter ankomst til Norge og/eller ved oppstart i jobb.