Vaksinasjonskontoret

 

Tjenestens målgruppe:

Hele befolkningen.

Formål med tjenesten:

Forebygge sykdom og smitte (smittevern) gjennom informasjon, råd og veiledning til utsatte grupper i befolkningen og utenlandsreisende.

Tjenesten omfatter:

- vaksinasjon og helseopplysning til utenlandsreisende

- revaksinasjon

- helseopplysning og vaksine mot influensa hver høst

- bedriftsvaksinering

Hvordan søke tjenesten:

Nærmere informasjon og timebestilling ved henvendelse til helsestasjonens ekspedisjon, tlf.78977670.

Postadresse: Sør-Varanger kommune, Helsestasjonen, Boks 406, 9915 Kirkenes

Vaksinepriser

PRISLISTE

VAKSINE

PRIS/DOSE

DOSERING

VARIGHET

MMR Meslinger, kusma, røde hunder.

 

GRATIS

 

2 doser = fullvaksinert

Difteri, stivkrampe, kikhoste, og poliomyelitt - revaksinering (BOOSTRIX POLIO)

 

KR  350,-

 

 

 

Påfyll hvert 10 år anbefales

 

HEPATITT A + B TWINRIX 

Voksne

Barn under 15 år

 

 

KR  600,-

KR  400,-

3 DOSER

2. dose 1 mnd etter 1. dose

3. dose 5 mnd etter 2. dose

Flere tiår etter 3 doser

HEPATITT A (VAQTA/HAVRIX)

Voksen          

Barn fra 1 år

 

 

KR  400,-

KR  300,-

2 DOSER

1. dose 1 mnd før, minst 14 dager før. 2. dose innen 5 år

Flere tiår etter 2 doser

HEPATITT B ENGERIX 

Voksen                                         

Barn under 15 år

 

KR  350,-

KR  200,-           

3 DOSER

1. dose min. 1 mnd før utreise helst 6 mnd før, pga vaksine intervaller.

2. dose 1 mnd. etter 1. dose

3. dose 5 mnd etter 2. dose

Livslang beskyttelse hvis antistoffnivå er over 10 IU/l 1-3 mnd etter siste dose

TYFOID feber – Typhim vi  

 

KR  300,-

 

 

3 år -revaksinasjon kun en gang hvis fortsatt behov

MENINGOKOKK A+C+W+Y Nimerix

MENINGOKOKK C Neisvac

MENINGOKOKK B Bexsero

 

KR  550,-

KR  400,-

KR 1000

 

Min. 10 dager før innreise

i annet land.

 

JAP.ENCEPH, IXIARO

 

KR  900,-

 

2 DOSER

(28 dager i mellom)

 

GUL FEBER – Stamaril

 

KR  400,-

 

 

Livslang

DUKORAL- drikkevaksine mot kolera

 

KR  300,-

 

2 DOSER = 600,-

(1-6 ukers mellomrom dosene)

2 år (påfyll innen 2 år for lengere beskyttelse)

RABIES

 

KR  600,-

Preeksponeringsvaksinasjon:

2 doser med minst 7 dagers intervall

Noen grupper trenger booster-vaksinering hvis antistoffnivå er under 0,5 IU/ml

Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) TICOVAC

 

KR  350,-

Immunfriske 1-60 år:

Dose 1-3-12 mnd

Immunsvekkede + de over 60 år: 4 doser (booster etter 3 år)

Første booster etter 3 år, hvis videre behov - 5 år

PNEUMOKOKK

KR  500,-     

 

10 år

Setting av medbragte vaksiner            

KR 100,-

 

 

Internasjonalt (gult) vaksinekort med koronavaksiner

KR 50,-

 

 

Internasjonalt (gult) vaksinekort med  og stempel og alle vaksiner påført

KR 250,-

 

 

Vaksiner som er gitt utenfor vaksinasjonsprogrammene (Barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinasjonsprogrammet) er meldepliktige til nasjonalt vaksineregister (SYSVAK) dersom den som vaksineres samtykker til registreringen. Meldeplikten til SYSVAK inntraff først i 2011, og vaksiner som er gitt før det, er muligens ikke registrert i SYSVAK.