Norge står sammen med våre allierte og FN i kravet om at Russland umiddelbart stanser angrepet og søker en fredelig løsning.

Som grensekommune mot Russland er det viktig for oss at norske myndigheter er årvåkne og følger med på situasjonen.

 

 

En krig medfører alltid uro, også her hjemme hos oss. Det er derfor viktig at vi står sammen, har god dialog med barn og unge, og at vi sammen kan trygge hverandre på at vi fortsatt bor i en trygg kommune.

 

Det er viktig for ordfører å presisere at vi fordømmer Russlands aggresjon ovenfor en suveren stat, men vi fordømmer ikke det russiske folket og vårt naboskap med Russland krever fortsatt dialog og kontakt.

En stor andel av våre innbyggere er fra Russland, de er våre naboer, kollegaer, venner og familie. Ordfører vil fokusere på at vi fortsatt skal være et inkluderende samfunn hvor vi tar vare på hverandre.

Til våre ukrainske innbyggere vil vi si at vi føler med dere og dere har støtte fra hele Sør-Varangers befolkning.

 

Lena Norum Bergeng

Ordfører

Sør-Varanger kommune