Vi har nå vårt første bekreftede tilfelle av Koronasmitte i Øst-Finnmark. Personen er ikke tilhørende Sør-Varanger kommune, men oppholder seg på Kirkenes Sykehus.

Vennligst ikke ring legekontoret uten at du er syk.

Legekontorene vil ikke ha kapasitet til å håndtere alle som kun har behov for informasjon, og ikke legehjelp. Samtidig er det viktig å formidle at vi vil aldri nekte noen å komme til lege for de som virkelig trenger dette, enten det er luftveissykdommer eller andre sykdommer.

Får du feber, hoste, kortpustethet, da skal du ringe fastlegen 78977660. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt 116117.

Vennligst ikke møt opp på legevakten, eller legekontor uten at dette er avtalt på forhånd!

Legesenteret og legevakta er en plass med økt smitterisiko. Vi må prøve å unngå at personer i risikogrupper og helsepersonell blir utsatt for unødig smitte. Dersom du ønsker legetime for luftveisplager, vil vi avtale tid og sted over telefon.

Unngå nærkontakt, vask hendene, hold deg hjemme!

Vi er nå i en fase med lite smitte, og hvor tiltak for å hindre smittespredning fortsatt er det aller viktigste vi gjør.

Alt vi som innbyggere gjør nå for å unngå å bli smittet, eller spre smitte vil hjelpe helsevesenets håndtering av nye tilfeller. Mange kommer sannsynligvis til å bli smittet. Jo mer vi klarer å spre antall smittede over tid, jo bedre vil vårt helsepersonell klare å håndtere situasjonen. Mitt råd er du holder deg mest hjemme!

Vi oppfordrer alle til å innhente informasjon fra kommunen sine nettsider (svk.no), og folkehelseinstituttet sin temaside (fhi.no). Dersom det gjelder spørsmål om fravær relatert til karantene og stenging av skoler, anbefales også nav.no.

Til slutt vil jeg at du skal være trygg på at det jobbes hardt av mange i kommunen vår for håndtere denne situasjonen. Våre systemer for beredskap og krisehåndtering virker, og vi skal være klare for det som kommer. Husk, de færreste blir alvorlig syke, men vi gjør alt vi kan for å beskytte våre eldre og svake. Dette er enorm solidaritetsdugnad. Takk for at du bidrar!

Espen Rafaelsen - kommuneoverlege

 

 

Sør-Varanger kommune vil innkalle til pressekonferanse tirsdag 17.mars klokken 14:30 over Skype. Pressekontakt under Korona-krisen er kontorsjef Magnus Mæland – mobil 97080054 og mail magnus.maeland@svk.no.

Vi har det hektisk, men vil gjøre vårt beste for å kunne svare pressen bedre fremover, og være mer tilgjengelig for media.