Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen færre skader, bedre omdømme og flere fornøyde innbyggere. Sør-Varanger kommune har valgt å ivareta dette ansvaret bl.a. gjennom Trafikksikker kommune.

29. september 2022 ble det avholdt et godkjenningsmøte i Sør-Varanger, der ordfører, kommunedirektør, ulike enhetsledere og hovedverneombud deltok sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune og Trygg Trafikk.

Sør-Varanger kommune oppfyller kravene til godkjenning som Trafikksikker kommune, og ble godkjent for 3 år. Godkjenningen er ingen garanti for fravær av trafikkulykker, men skal være et kvalitetsstempel som viser at kommunen arbeider målrettet og helhetlig med trafikksikkerhet.

Rapport fra godkjenningsmøtet

Les mer om trafikksikkerhet her