Viktige snarveier

Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd til utvikling

Flyktningtjensten er innvilget midler fra IMDi og BUFdir

Flyktningtjensten har søkt og fått innvilget midler til forprosjektet: Arbeidsretting av introduksjonsprogrammet – inneholder introprogrammet i Sør-Varanger tilstrekkelig med kvalifiserende virkemidler? Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har innvilget kr 100 000 til arbeidet i 2018.

 

​Barne,- ungdoms og familiedirektoratet har innvilget kr 750 000 over 4 år til foreldrestøttende tiltak i flyktningtjenesten.  Dette skal brukes til ICDP- grupper og kompetanseheving (International Child Development Programme) som er en metode for å veilede foreldre med minoritetsbakgrunn. Flyktningtjenesten og Familevernkontoret i Øst-Finnmark fortsetter samarbeidet om foreldestøtte og planleggingen av  den videre opplæringen.

Skjema

Språk Norsk - Norwegian