Høring/oppstart

For uttale i perioden: 31. august 2021 - 12. oktober 2021
Høring/oppstart Temaplan Leve hele livet

Leve hele livet er en reform for å skape et mer sammenhengende tjenestetilbud for eldre og deres pårørende. Målet er å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløp og overganger, få færre hjelpere å forholde seg til og oppleve større grad av kontinuitet i tilbudet. 

Arbeidet med å utarbeide en egen temaplan for Leve hele livet startet i februar 2021. I dialog med statsforvalteren for Troms og Finnmark startet kommunen med å gjøre opp status. Det er utformet en oversikt over hvilke mål, strategier og tiltak som er planlagt i kommunens forskjellige planer. Det samme er gjort for alle tjenester og tiltak som allerede er i gang.

Med basis i kartleggingen av dagens planer, tjenester og tiltak har kommunen avdekket områder som bør styrkes. Tiltakene som er tatt med i denne temaplanen er hentet fra kvalitetsreformen. Disse er kvalitetssikret og gjennomført i andre kommuner og byer og er vurdert til å være hensiktsmessig i Sør-Varanger kommune også.

Denne planen har til hensikt å styrke utvalgte satsningsområder som etter kartlegging er vurdert nødvendig.

Høringen varer i perioden 31.08.21 - 12.10.21

Du finner planen som vedlegg her.

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under