Hvis det haster: Ring alarmtelefonen for barn og unge (døgnåpent) 📞116 111
Nasjonale chat tilbud barn unge.jpg
Du finner også gode tilbud på: