Vedtatte planer
Strategisk plan for helse, omsorg og velferd 2020-2030 vedtatt
Sør-Varanger kommunestyre har i møte 24.03.2021 vedtatt Strategisk plan for helse, omsorg og velferd for 2020-2030.

Strategisk plan for helse, omsorg og velferd 2020-2030

Handlingsplan 2020-2024

Saksfremlegg med vedlegg til politisk behandling i kommunestyret 24.03.2021 finnes her

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.