Forberedelser for deg som arrangør

Skal du/dere ha arrangement (idrett/kultur) med deltagelse fra andre kommuner ber vi om at dere risikovurderer og lager tiltak for arrangementet.

 1. Fyll ut den forenklede tiltaksplanen. Noen organisasjoner har egne maler, bruk gjerne disse hvs dere ønsker. Bruk din erfaring og ta med mulige risikoer dere kan oppleve i arrangementet. Du finner også eksempler på dette i malen

   Last ned malen her
 2. Oppnevn og navngi en smittevernansvarlig. Ta med kontaktinformasjon i tiltaksplanen.
   
 3. Send inn planen til smittevernlege ved å trykke på knappen under

  Send inn tiltaksplan som vedlegg

 

Utdypende informasjon om arrangementer, risikovurdering og tiltak 

 
 

 

 

Rammer for arrangementer uten bruk av testing eller koronasertifikat

Det er ønskelig at du kommuniserer retningslinjer for smittevern til deltakere på ditt arrangement. God informasjon på plakater, flyers og eventuelt nettsider er ønskelig. 

Anbefalinger til smittevern retningslinjer

"Vi jobber for et smittefritt arrangement sammen med kommunen!

Arrangementet krever ikke koronasertifikat/test, men vi anbefaler:

 • Vaksinert (2 doser eller 1 dose for minst 3 uker siden): Trenger ingen test da dere er beskyttet!
 • Uvaksinert: Test deg på hjemstedet FØR avreise!
 • Symptomer: Hold deg hjemme og avtal test med kommunen din"

Antallsbegrensninger for arrangement uten bruk av testing eller koronasertifikat:

  Innendørs Utendørs
Faste tilviste plasser Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter) Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)
Uten faste plasser Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Rammer for arrangementer med bruk av testing eller koronasertifikat

Det er ønskelig at du kommuniserer retningslinjer for smittevern til deltakere på ditt arrangement. God informasjon på plakater, flyers og eventuelt nettsider er ønskelig. 

Anbefalinger til smittevern retningslinjer

"Vi jobber for et smittefritt arrangement sammen med kommunen!

Arrangementet krever ikke koronasertifikat/test, men vi anbefaler:

 • Vaksinert (2 doser eller 1 dose for minst 3 uker siden): Trenger ingen test da dere er beskyttet!
 • Uvaksinert: Test deg på hjemstedet FØR avreise!
 • Symptomer: Hold deg hjemme og avtal test med kommunen din"

Antallsbegrensninger:

Faste tilviste plasser 50 % kapasitet opp til maks 3000 personer (500 x 6 kohorter) 50 % kapasitet opp til maks 7000 personer (500 x 14 kohorter)
Uten faste plasser 50 % kapasitet opp til maks 1500 personer (500 x 3 kohorter) 50 % kapasitet opp til maks 3000 personer (500 x 6 kohorter)

Sentral informasjonskilde om arrangement