Før ombordstigning

 • Eleven vasker hender godt før hun/han går hjemmefra
 • 1 meters avstand på bussholdeplassen

 

Ved ombordstigning på veg til skolen

 • 1 meters avstand: Ved påstigning og avstigning og på bussen
 • Alle elever skal gå om bord i bussen fra midt-døren
 • Bare ett barn/ungdom på hvert dobbeltsete
 • Hver elev må ta vare på sine egne eiendeler
 • Hold ro og avstand, vis respekt for andre passasjerer
 • Følg sjåførens beskjeder

 

Ved ombordstigning på veg fra skolen

 • Vask hender godt før eleven forlater skolen
 • Skolen sikrer at voksne følger elevene til bussen
 • Gode smittevernrutiner som ro og avstand ivaretas på bussholdeplassen og ved ombordstigning
 • 1 meters avstand: Ved påstigning og avstigning og på bussen

Husk!

Alltid god håndhygiene og hosterutine!

Du kan gjøre turen trygg og hyggelig for alle passasjerer og sjåførene!

 

Her finner du informasjonsskriv fra fylkeskommunen om busstransport