Planforslaget ble behandlet i Utvalg for plan og samferdsel i møte 08.02.2022, sak 06/2022.

(planID 5444-2019006, datert 23.12.2021)

 

Plandokumentene finner du her:

2019006_BESKR Detaljregulering for Solsletta hyttefelt 231221.pdf

2019006_BEST Detaljregulering for Solsletta hyttefelt 231221.pdf

2019006_PL Detaljregulering for Solsletta hyttefelt 231221 -A2-L.pdf

Rosanalyse detaljregulering for Solsletta hyttefelt 111121.pdf

Behandling av planforslag detaljregulering for Solsletta hyttefelt.pdf

de kan også leses på Servicekontoret på Rådhuset i Kirkenes.

 

Innspill til planarbeidet sendes innen 31.03.2022 til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

 

Vennligst oppgi vår referanse: 19/2524

 

 

Plan- og Utviklingsavdelingen

17.02.2022