Vi får en del henvendelser angående dispensasjoner for motorferdsel i utmark til snøscooter.

Følgende løyper forlenget åpent til og med dato samt med info under angående dispensasjoner.

 

Sør-Varanger

3

Fra Bugøyfjord til Øvre Neiden

17.mai

Sør-Varanger

7

Fra Øvre Neiden til Neiden

11.mai

Sør-Varanger

19

Langvasseid til Veståsveien inkl. sideløype til Sagvannet

11.mai

Sør-Varanger

21

Fra Sametibrua til Lille Sameti

11.mai

Sør-Varanger

22

Fra Sametibrua til Lille Røyrvatnet

11.mai

Sør-Varanger

23

Fra Hauge til Store Spurvevatnet, men ikke til Vaggetem eller Nordvestbukta

11.mai

Sør-Varanger

24

Fra Gjøkhotellet til Treriksrøysa

11.mai

Resterende løyper i Sør-Varanger er stengt etter 4. mai.  I Finnmark og Nord-Troms er det særskilt forbud mot motorferdsel fra 5. mai til og med 30. juni. Kommunen må søke forlenging av åpning på enkelte løyper som skal holdes åpent i denne perioden til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Dispensasjoner gitt for motorferdsel i utmark blir ikke forlenget etter 4. mai og er ikke gyldig til bruk for sesong 2019/2020 lenger.