kirkenes header topp opt w 9
Mail: havnevesenet@svk.no

Nekting av landlov

Grunnet situasjonen med stor smittefare knyttet til koronaviruset har politimesteren i Finnmark besluttet at det innføres landlovsnekt for utenlandske sjøfolk i Finnmark med umiddelbar
virkning. Etter utlendingsloven § 16 jf. utlendingsforskriften § 4-19 femte ledd vil politiet nekte utenlandske besetningsmedlemmer landlov gitt lovens ordlyd " andre særlige grunner".
Bestemmelsen gjelder inntil videre.

Språk Norsk - Norwegian