Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskole - opptak

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Sør-Varanger kulturskole gis i øyeblikket disse undervisningstilbudene:

  Teater

  I kulturskolens teaterundervisning står Samovarteateret AS for planlegging og gjennomføring av undervisning og forestillinger. Tilbudet er for elever mellom 7 og 18 år og teatergruppene kalles "Samovarongan".

  Undervisningen bygger på teaterets "Samovarpedagogikk"; en blanding av egne teknikker og metoder utarbeidet gjennom mange års erfaring som skuespillere og pedagoger, i kombinasjon med klassisk skuespillerteknikk a' la Stanislavskij, Growotski etc.

  Årlig settes det opp én eller flere produksjoner, enten gruppevis eller med alle elevene. Det jobbes ofte med klassikere og omarbeidelser av disse. Samovarongan har også vært med på DUS (Den Unge Scene) og ulike internasjonale teaterprosjekter.

  Påmelding

  Beskrivelse

  Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

  Målgruppe

  Elever i grunnskolen og videregående skole.

  Kriterier/vilkår

  Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 03.08.2017 12:01

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk

Våre enheter/avdelinger