Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskole - opptak

Musikk- og kulturskole er et tilbud til skoleelever. Skolen drives og eies av kommunen.

Generelt

Sør-Varanger kulturskole gis i øyeblikket disse undervisningstilbudene:

Teater

I kulturskolens teaterundervisning står Samovarteateret AS for planlegging og gjennomføring av undervisning og forestillinger. Tilbudet er for elever mellom 7 og 18 år og teatergruppene kalles "Samovarongan".

Undervisningen bygger på teaterets "Samovarpedagogikk"; en blanding av egne teknikker og metoder utarbeidet gjennom mange års erfaring som skuespillere og pedagoger, i kombinasjon med klassisk skuespillerteknikk a' la Stanislavskij, Growotski etc.

Årlig settes det opp én eller flere produksjoner, enten gruppevis eller med alle elevene. Det jobbes ofte med klassikere og omarbeidelser av disse. Samovarongan har også vært med på DUS (Den Unge Scene) og ulike internasjonale teaterprosjekter.

Påmelding

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Tjenesten oppdatert: 08.05.2020 14:25

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk

Våre enheter/avdelinger