Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskole - opptak

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Sør-Varanger kulturskole gis i øyeblikket disse undervisningstilbudene:

  Gitar 1

  Gitar 1 er det første trinnet i kulturskolens gitartilbud.

  Tilbudet er organisert som et ettårig kurs, dette betyr at elever på gitar 1 søke seg videre på gitar 2 ved søknadsfristen i mai. Dersom eleven ikke søker seg videre, opphører elevplassen ved slutten av skoleåret. Antall elevplasser på gitar 2 varierer fra år til år og skole til skole, og dermed er det en viss mulighet for at noen søkere ikke vil få plass på gitar 2 etter å ha gjennomført gitar 1. Dette betyr ikke at en elev som evt. ikke får plass på gitar 2 anses som "for dårlig" - det er kun praktiske og pedagogiske hensyn som avgjør om en elev får plass eller ikke.

   

  Kurset tar sikte på å bygge et godt fundament for videre gitarspill, enten det er i regi av kulturskolen eller på egenhånd. Gjennom kurset vil elevene bl.a.:

  • lære å lese tabulatur og akkordtabeller.

  • lære å spille enkle sanger.

  • lære å akkompagnere med grunnleggende akkorder.

  • gjennomgå grunnleggende notasjon (noteverdier, takter, taktarter, etc.)

    

  Tilbudet gis fra 3. klasse og oppover, og undervisningen gis i utgangspunktet i mindre grupper. Innhold og repertoar tilpasses elevenes alder og utviklingsnivå.

  Påmelding

  Beskrivelse

  Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

  Målgruppe

  Elever i grunnskolen og videregående skole.

  Kriterier/vilkår

  Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 03.08.2017 12:01

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk

Våre enheter/avdelinger