Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskole - opptak

Musikk- og kulturskole er et tilbud til skoleelever. Skolen drives og eies av kommunen.

Generelt

Sør-Varanger kulturskole gis i øyeblikket disse undervisningstilbudene:

Kulturkarusell

Breddetilbud for elever i første klasse!

Kulturkarusellen er et forberedende tilbud, der elevene får oppleve et tverrsnitt av det kulturskolen har å by på.
Tilbudet gis til elever i 1.klasse, foreløpig på Kirkenes Skole og Sandnes og Bjørnevatn Skole.
tilbudet vil variere noe i innhold og utforming, etter hvilke lærerressurser som er tilgjengelig på de forskjellige skolene.
Gruppeundervisning 30-60 minutter, i SFO-tiden.
Tilbudet er ettårig.


Påmelding

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Tjenesten oppdatert: 08.05.2020 14:25

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk

Våre enheter/avdelinger