Idag 16. mars ble det avholdt Skype-møte mellom Sør-Varanger kommune, sykehuset, Sivilforsvaret, Mattilsynet, Heimevernet, GSV, Avinor, NAV og menighetskontoret med følgende agenda:

- Gjensidig informasjonsutveksling

- Smittevern - fortsatt forebygging av smitteutbrudd

- Helseberedskap ved. evt. utbrudd

 

Her finner du referat fra dagens møte