Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mobbing

Sør- Varanger kommune har utarbeidet og vedtatt en handlingsplan for et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø i skolen. Denne forplikter kommunen til å jobbe for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, utestenging, vold, diskriminering eller rasisme, verken på skolen eller skoleveien. Dette arbeidet hjemles i Opplæringslovens § 9A.

Skolen og rektor har ansvaret for å sikre arbeidet som gjøres i skolen. PPT kan bistå skolen i arbeidet med et godt psykososialt miljø, og kan i saker som omhandler mobbing bistå arbeidet med både identifisering, drøfting og tiltaksutvikling.

For å bistå i vanskelige mobbesaker er PPT medvirkende i kommunens beredskapsteam. Beredskapsteamet består av PPT, psykisk helsetjeneste, helsesøster og skolefaglig rådgiver. Sistnevnte er leder av teamet. Arbeidet kan oppsummeres i følgende tre handlinger: Samle informasjon, analysere og agere/handle. Et hovedpoeng for teamet er å arbeide raskt. Vanskelige mobbesaker har ofte pågått over tid, så det gjelder å gi partene trygghet på at handling vil komme raskt. 

Barnehagen har et stort fokus mot forebygging av mobbing. Den kanskje viktigste innsatsen for å motvirke mobbing handler om å skape et godt og trygt miljø, fokusere på tidlig innsats, og fokusere på at kompetente voksne lærer barn sosial kompetanse.

PPT kan også bidra med råd og veiledning.

 

Ønsker du mer informasjon om PPT sitt arbeid vedrørende mobbing, kan du kontakte PPT.

 

Kontaktinformasjon til PPT-avdelingen :
Besøksadresse: Postgården 2. etg , 9900 Kirkenes
Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no  ppt@svk.no
Telefon: +47 789 77 434 / 45412711

bilde ppt[1]
Publisert | Oppdatert 09. november 2017
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk