Tankevirus er et nyere mestringskurs som er utviklet av norske psykologer og forskere, og presenterer negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer. Kurset kan passe for deg som sliter med lettere angst eller depresjon, eller for deg som rett og slett ønsker mer om hvordan tankeprosessene påvirker oss i hverdagen.

Kursstart: 23.11.2020 kl. 09.30-11.00, sted: møterom på avd. for psykisk helse og rus, 2. etg. på Sparelandsbygget. Kurset går over to ganger, obligatorisk oppmøte begge gangene. 23.11.2020 kl. 09.30-11.00 og 30.11.2020 kl. 09.30-11.30. Pris: 200 kr deltaker, dette inkluderer boka "Tankevirus". Les mer om kurset her

Målet med kurset

  1. Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker. Du lærer at tanker / de indre samtalene i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer følelsesmessig på disse tankene som potensielt kan gjøre
oss syke.
  2. Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker vår psykiske helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv. 
  3. Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv. Bevisstgjøring av den indre samtalen / tankene våre, og hva tankene gjør med oss.
  4. Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine på. Gjennom denne nye kunnskapen skjer en bevisstgjøring, slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker / tankekjør.

Påmelding til avdeling for psykisk helse og rus i Sør-Varanger kommune, e-post aso@svk.no eller tlf. 40017800. Påmelding må inneholde navn, fødselsår, adresse, mailadresse og mobilnummer.

Før kurset vil vi ha en samtale på telefon med hver enkelt deltaker. Vi tar kontakt med deg.

 

Med hilsen

Anne-Lill Haabeth og Anne Sofie Soini, godkjente kursledere.

Avdeling for psykisk helse og rus