2013014_PL_Endring av detaljregulering for Rambergneset 11
Vedtatte planer
MELDING OM VEDTAK: ENDRING AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET
Utvalg for Plan og Samferdsel i Sør-Varanger kommune vedtok i møte 26.09.17, sak 046/17;   Endring av detaljregulering for Rambergneset, planID 2030-2013014.   Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-14. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Utvalgets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned her:

 

2013014_PLANBESKRIVELSE_Endring av detaljregulering for Rambergneset 25.08.2017.pdf

2013014_BESTEMMELSER_Endring av detaljregulering for Rambergneset 11.05.2017.pdf

2013014_PLANKART_Endring av detaljregulering for Rambergneset 11.05.2017.pdf

2013014_ROS_Endring av detaljregulering for Rambergneset 11.05.2017.pdf

2013014_VEDTAK_ENDRING AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET 26.09.17.pdf

 

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 25.10.17.

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

 

​Plan- og Utviklingsavdelingen

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.