Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett til Stortingsvalget, selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Manntallet er basert på din bostedsadresse 30. juni. Hvis du bodde i en annen kommune på denne datoen, må du enten stemme på valgdagen i den kommunen du var bosatt i, eller forhåndsstemme i perioden 10. august til og med 10. september. Du kan forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet.

Valgkortene distribueres i løpet av juli. Der vil du kunne se hvilken bostedsadresse du er registrert på.

Vi anbefaler likevel at du sjekker manntallet, som er tilgjengelig fra rundt midten av juli. Du kan henvende deg til servicekontoret på Rådhuset hverdager mellom 10:00 og 14:00 fram til og med 13. august. Fra og med 20. august mellom kl. 09:00 og 15:00.

Manntallet finnes kun i papirversjon, da det ikke er tillatt å publisere dette elektronisk. Manntallet ligger til ettersyn til og med valgdagen, 13. september.

Er du i karantene eller isolasjon, skal du ikke møte opp, men ta kontakt med kommunen på tlf. 78977400.

 

SAMEMANNTALLET

For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du stå i samemanntallet.

Valgkortene til de som er innført i samemanntallet distribueres i løpet av juli. Dersom du er innført i dette manntallet og ikke mottar valgkort, må du ta kontakt med Sametinget på tlf. 78474000. Les mer på Sametingets valgsider

Vi anbefaler likevel at du sjekker om du er innført i samemanntallet. Manntallet er tilgjengelig fra midten av juli, og du kan henvende deg til servicekontoret på Rådhuset hverdager mellom 10:00 og 14:00 fram til og med 13. august. Fra og med 20. august mellom kl. 09:00 og 15:00.

Manntallet finnes kun i papirversjon, da det ikke er tillatt å publisere dette elektronisk. Manntallet ligger til ettersyn til og med valgdagen, 13. september.

Er du i karantene eller isolasjon, skal du ikke møte opp, men ta kontakt med kommunen på tlf. 78977400.