Tilbudet er for alle i målgruppen som bor og oppholder seg i kommunen, som trenger hjelp til å komme i gang eller noen å trimme med, og som ikke finner andre egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem.