Skjermbilde
Vedtatte planer
Kunngjøring: Detaljregulering for Skytterhusfjellet B2B
Utvalg for plan og samferdsel har i møte 22.05.2018, sak 031/18 vedtatt detaljregulering for Skytterhusfjellet B2B.

Vedtaket er gjengitt i kursiv under:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 og Reguleringsplan for Skytterhusfjellet § 5.2 vedtar Utvalg for Plan og Samferdsel «Detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2B», planID 2030-2016007, med følgende dokumenter:

·           Planbeskrivelse med ROS-analyse, datert 26.04.18

·           Planbestemmelser, datert 26.04.18

·           Plankart, datert 26.04.18

·           Illustrasjonsplan, datert 24.04.18

Detaljregulering med planID 2030-2012003 oppheves.

Begrunnelse:

Utvalg for Plan og Samferdsel slutter seg til Rådmannens vurderinger slik de framkommer av saksframstillingen i denne sak. Innkomne uttalelser er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i planen og omtales i planbeskrivelsen.

 

Saksfremstilling m/vedtak, samt vedtatte dokumenter finner dere under:

Saksfremlegg m/vedtak: DETALJREGULERING FOR SKYTTERHUSFJELLET FELT B2B - SLUTTBEHANDLING.pdf

Planbeskrivelse: 2016007_BESKR Detaljregulering Skytterhusfjellet felt B2B 260418.pdf

Planbestemmelser: 2016007_BEST Detaljregulering Skytterhusfjellet felt B2B 260418.pdf

Plankart: 2016007_PL Detaljregulering Skytterhusfjellet felt B2B Plankart 260426.pdf

Illustrasjonsplan: 2016007_Detaljregulering Skytterhusfjellet felt B2B Illustrasjonsplan 240418.pdf

Klimarapport: 2016007_Klimarapport B2B 301117.pdf

 

Vedtaket kan påklages, jf. pbl. § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra mottak av dette brev. Eventuell klage sendes til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Vennligst oppgi vår referanse; 16/3192.

Evt. spørsmål kan rettes til saksbehandler per telefon: 78 97 74 92, eller epost: beje@svk.no

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under