Vedtatte planer
Kunngjøring av vedtatte reguleringsendringer
Utvalg for plan og samferdsel har i møte 05.04.2022 vedtatt endring av følgende reguleringsplaner: Reguleringsplan for Langfjordveien Østre, planID 2007002 Endringen gjelder ny regulert tomtegrense mellom Sikdalsveien 13 og 15. Reguleringsplan for Soltun, planID 1975101 Endringen gjelder ny regulert tomtegrense mellom Soltunveien 18 og 20 Reguleringsplan for Haga, planID 2005106 Endringen gjelder ny avgrensning av naustområde BN5

Planvedtakene kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jfr. § 12-14.

 

Vedtatte planendringer er lagt ut på kommunens Servicetorg (Rådhuset) og kan leses her:

Vedtak om endring av plan for Langfjordveien Østre - planid 2007002 (9711).pdf

Kart ny tomtegrense Sikdalsveien 13 og 15.pdf

Vedtak om endring av Reguleringsplan for Soltun - planid 1975101 - ny tomtegrense Soltunveien 18 og 20 (9713).pdf

Kart ny regulert tomtegrense Soltunveien 18 og 20.pdf

Vedtak om endring av plan for Reguleringsplan for Haga 305 - planid 2005106 - justering av naustområde BN5 (9712).pdf

Kart Utvidelse av naustområde BN5.pdf

 

Klageadgang

Parter eller andre berørte kan klage på vedtaket (i den enkelte sak). Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuell klage sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. Vennligst oppgi planID ved henvendelser om saken.

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under