Møtetidspunkt:            Fra kl. 08:30 til kl. 09:10

Møtested:                    Skype

Tilstede:

 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande 
 • Personalsjef Line Kristoffersen
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen
 • Plan- og utviklingssjef Frans Ove Eriksen
 • Enhetsleder Lene Nilsen Holte
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell 
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 
 • Fungerende varaordfører Lena N. Bergeng
 • Skolefaglig leder Michael Berstad
 • Bård Ramberg
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Nye nasjonale smitteverntiltak innført fra og med 25. mars.

 

 • Vi innfører hjemmekontor for de som har anledning, fra og med i morgen og ut uka etter påske: Flest mulig hjemme uten å ramme drift. Enhetsleder/avdelingsleder avgjør og tilrettelegger for sin enhet. Personalsjefen finner fram regler for hjemmekontor og informerer enhetsledere.

 

 • Da de fleste vil være på hjemmekontor fra i morgen vil rådhuset være mer eller mindre strengt tom 11 april. Men servicekontoret vil være bemannet for telefon og eventuelle henvendelser Det vil bli utarbeidet en turnus der. Personalsjefen tar dialog med servicekontoret ift. hvordan vi skal kunne ivareta publikum som henvender seg til Rådhuset – eks. redusert åpningstid. Personalsjef informerer rådmannen om hva det blir enighet om.
 • Veiledere for skole og barnehage gjelder. Gult nivå som tidligere, ingen endring i idrett for barn og unge under 20 år. I utgangspunktet skal de ansatte ha undervisningstid på skolen – møter utenom undervisning skal i all hovedsak gjennomføres digitalt. Munnbindbestemmelser gjelder ikke i undervisningssituasjon.
 • Møter i tverrpolitisk utvalg og utvalg for levekår uka etter påske gjennomføres som tidligere i kommunestyresalen, med 2 m avstand.
 • Munnbind: Dersom det er flere på jobb og man ikke kan overholde 2 meters avstand, må man bruke munnbind. Viktig at vi som kommune går foran med et godt eksempel og følger nasjonale anbefalinger – og vi må kommunisere ut bestemmelsene om munnbind.
 • Bård legger ut informasjon på nett og lager plakater som kan henges opp på butikker osv.
 • Ikke anledning til fysiske møter (gjelder administrative møter)
 • Sykehjem: Ikke mulig å overholde 2 meters regler – må bruke munnbind (gjelder besøkende i fellesarealer og sammen med ansatte). Besøkende begrenses til max. 2 av gangen. Reglene gjelder ut uka etter påske.
 • Munnbind generelt: Oppfordring til den enkelte borger og den enkelte butikk.
 • Svømmehall: Skolesvømming og trening til faste tidspunkter, samt rehabilitering eks. i regi av fysioterapeut kan foregå. Må stenge for all øvrig aktivitet fra torsdag.
 • Totalforbud mot skjenking av alkohol (nasjonal bestemmelse).
 • Organiserte idrettsaktiviteter for voksne er fortsatt ikke tillatt (nasjonal bestemmelse).
 • Politiske møter: Tverrpolitisk og utvalg for levekår uka etter påske. Kan være fysisk møte dersom 2 meters regel kan overholdes og møtene avholdes i kommunestyresalen.
 • Omfattende smittesporingssak pågår akkurat nå, jfr. sak i kriseledelsen i går. Dette forsterker kravet om at vi skal iverksette tiltakene.
 • Anbefaling om at alle arrangementer utsettes i påsken.
 • Husk smittevernbestemmelsene når du er på tur i påsken!