Møtetidspunkt:            Fra kl. 12:00 til kl. 12:35

Møtested:                    Skype

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå 
 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande 
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen 
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell 
 • Personalsjef Line Kristoffersen 
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie
 • Koordinator Kjerstin Møllebakken
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • 48 tester i Kaisvingen, 68 på Storskog (ca. halvparten av antall passeringer), 4 positive tester.
  • Første åpne drop-in-dag for hjemkomne studenter som skal testes i går, 53 innom!
  • Antigen-testene ankommet (2.400 doser). Det vil bli laget prosedyre for hvordan disse skal brukes.
  • Planlegger for vaksinasjon
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Kriseledelsen vedtar at vi fortsatt på gult nivå. Sporadisk smitte i kommunen og smitte i regionen.
  • Skal ha en kort orientering for kommunestyret i morgen
 3. Informasjon fra beredskapsleder
  • Revidert karantenehotellforskrift trådte i kraft i går. Kommunen har fått en utvidet oppgave ift. dette – «annet egnet oppholdssted». Mulig koordinerings-oppgave også på flyplass etter hvert. Økonomien i dette gir bekymring. Skal på befaring på Scandic i dag, beslutning må tas i dag.
  • Vi får situasjonsrapporter fra fylkesmannen hver tirsdag morgen. Ikke meldt om utfordringer knyttet til samfunnskritiske funksjoner i fylket ved siste rapport.
 4. Informasjon fra koordinator
  • Massevaksinasjon planlegges nå med informasjon, personell og lokasjon, også mye logistikk omkring dette pga. vaksinens sårbarhet og holdbarhet. Usikkert når dosene ankommer, men tenker at dette skjer i midten av januar. Fra vaksinen kommer har vi 5 dager på å få vaksineringen gjort.
  • Prioriterte grupper basert på nåværende R-tall (føringer fra regjeringen i prioritert rekkefølge): Beboere på sykehjem/omsorgsboliger, 85+, 75+, 65+, 18-64 år med kroniske lidelser, deretter helsepersonell. Kommunen må ha en plan for dette innen 18.12.20.
 5. Informasjon fra kontorsjef
  • Informasjonskampanjer pågår