Du finner oversikt over nasjonale koronatiltak her

Sør-Varanger Kommune ber alle om å: holde avstand - vaske hender - ta vare på hverandre! #SVKsammen

Område

Status og koronatiltak

Reiser til Finland

Via norsk-finske grense - følg offisielle reiseråd fra UD. NB:  NB: Norge endrer reiseråd for enkelte områder i Finland fra og med 17. oktober kl 00:00. Finland har varslet om lansering av ny modell medio november for reisende fra land med høy forekomst av Covid-19. Kilde: Finland - Reiseinformasjon. Se også Raja.fi

Reiser til Russland

Via norsk-russisk grense - følg offisielle reiseråd fra UD. Teststasjon er etablert på Storskog fra 25. september.

Rådhuset Ordinær åpningstid. Besøk avtales med Servicekontoret på telefon +47 78 97 74 00 eller postmottak@svk.no 

Barnehage

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Barnevern

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Kulturskole

Drift. Generelle smitteverntiltak.

PP-tjeneste

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Skolefritidsordning (SFO)

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Skole

Smitteverntiltak på gult nivå. Følger smittevernveileder og råd fra FHI og Utdanningsdirektoratet. Har utarbeidet rutiner for foreldre med barn i skolen.

Musikk- og kulturskole

Dans og teater stengt inntil videre

Kultur- og fritidsenheten

Bibliotek gir tilbud om utleie/utkjøring av bøker o.a, samt strømmetjenester av foredrag på tirsdager. Basen ungdomsklubb, Bugøynes ungdomsklubb er stengt for publikum. Kulturtiltak for funksjonshemmede gjennomføres med små grupper, mye uteaktivitet. Smittevernveileder for fritidsklubber og ungdomshus benyttes. Du kan bidra med din egne og lokale opplevelse av krisen i koronadagboka.

Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet

Drift. Generelle smitteverntiltak med renhold, hygiene, avstand, delvis hjemmekontor.

Frivilligsentralen

Kan hjelpe og du kan bidra

Helsestasjon

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Ergoterapi

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Fysioterapi

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Hjemmetjenester, sykehjem og omsorgsboliger

Besøksrestriksjoner

Legevakt & Kirkenes Legesenter

Ring kun om du er syk, ikke møt uten avtale. Teststasjon for Covid-19. Legetime og andre helsetjenester.

Norasenteret IKS

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Psykisk helse og rus

Ikke møt uten avtale.

Tjenesten for funksjonshemmede

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Tekniske tjenester

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Kirkenes Havn Sør-Varanger KF

Regler for av- og påmønstring av mannskap, restriksjoner for skipsanløp.

Sør-Varanger Utvikling

Drift. Næringsportalen og rådgivning til næringslivet

Kirkenes Næringshage AS

Gratis rådgivning til næringsliv berørt av korona

 

Barentshallene KF

Utendørs anlegg åpnet med smitteverntiltak. Har utarbeidet sjekkliste for ansvarlige ved organisert aktivitet for oversikt ved evt smitteoppsporing.

Innendørs anlegg kan bookes med smitteverntiltak. Fjellhallen og Barentshallen åpen med smitteverntiltak.

Barentsbadet åpningstider høsten 2020. Smitteverntiltak i tråd med smittevernveileder for bade- og svømmeanlegg og veileder for organisert svømming og skolesvømming. Det etterstrebes å overholde råd fra FHI for alle aktiviteter i anlegget som skolesvømming, organisert svømming, livredningskurs med mer.

Muligheten for enkeltarrangementer vil vurderes individuelt av kriseledelsen i Sør-Varanger Kommune.

Kriseledelsen

Er operativ og møtes etter behov