Du finner oversikt over nasjonale koronatiltak her

Sør-Varanger Kommune ber alle om å: holde avstand - vaske hender - ta vare på hverandre! #SVKsammen

Område

Status og koronatiltak

Reiser til Finland

Via norsk-finske grense - følg offisielle reiseråd fra UD

Reiser til Russland

Via norsk-russisk grense - følg offisielle reiseråd fra UD

Rådhuset Ordinær åpningstid. Besøk avtales med Servicekontoret på telefon +47 78 97 74 00 eller postmottak@svk.no 

Barnehage

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Barnevern

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Kulturskole

Drift. Generelle smitteverntiltak.

PP-tjeneste

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Skolefritidsordning (SFO)

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Skole

1.-10. klasse tilnærmet full drift. Følger smittevernveileder og råd fra FHI og Utdanningsdirektoratet. Har utarbeidet rutiner for foreldre med barn i skolen.

Musikk- og kulturskole

Dans og teater stengt inntil videre

Kultur- og fritidsenheten

Bibliotek gir tilbud om utleie/utkjøring av bøker o.a, samt strømmetjenester av foredrag på tirsdager. Basen ungdomsklubb, Bugøynes ungdomsklubb er stengt for publikum. Kulturtiltak for funksjonshemmede gjennomføres med små grupper, mye uteaktivitet. Smittevernveileder for fritidsklubber og ungdomshus benyttes. Du kan bidra med din egne og lokale opplevelse av krisen i koronadagboka.

Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet

Drift. Generelle smitteverntiltak med renhold, hygiene, avstand, delvis hjemmekontor.

Frivilligsentralen

Kan hjelpe og du kan bidra

Helsestasjon

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Ergoterapi

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Fysioterapi

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Hjemmetjenester, sykehjem og omsorgsboliger

Besøksrestriksjoner

Legevakt

Ring kun om du er syk, ikke møt uten avtale

Norasenteret IKS

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Psykisk helse og rus

Ikke møt uten avtale.

Tjenesten for funksjonshemmede

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Tekniske tjenester

Drift. Generelle smitteverntiltak.

Kirkenes Havn Sør-Varanger KF

Regler for av- og påmønstring av mannskap, restriksjoner for skipsanløp.

Sør-Varanger Utvikling

Drift. Næringsportalen og rådgivning til næringslivet

Kirkenes Næringshage AS

Gratis rådgivning til næringsliv berørt av korona

 

Barentshallene KF

Utendørs anlegg åpnet med smitteverntiltak. Har utarbeidet sjekkliste for ansvarlige ved organisert aktivitet for oversikt ved evt smitteoppsporing.

Innendørs anlegg kan bookes med smitteverntiltak. Fjellhallen og Barentshallen åpen med smitteverntiltak. Gymsaler holdes stengt ut skoleåret

Barentsbadet gjenåpnes 15. juni.Smitteverntiltak i tråd med smittevernveileder for bade- og svømmeanlegg og veileder for organisert svømming og skolesvømming

Kriseledelsen

Er operativ og møtes etter behov