Hva skal jeg gjøre hvis dette gjelder meg?

Ta kontakt med Testsenter Storskog for å avklare testing.

Telefon: 45 91 35 41

E-post: testsenter@svk.no 

Telefonen er åpen daglig fra kl 0815 – 1500