Koronasertifikat

Sjekk om du har gyldig koronasertifikat før reise:

Er du over 18 år vil disse variantene gi deg gyldig koronasertifikat. 

 • Har du tre vaksinedoser er koronasertifikatet gyldig uten tidsbegrensning, utskriftsversjonen er gyldig i 90 dager fra du henter den ut.
 • Har du fått to vaksinedoser, og ikke har dokumentert at du har hatt korona, gjelder koronasertifikatet i 270 dager fra andre dose ble satt. Etter det trenger du en oppfriskningsdose, eller negativ test.
 • Har du dokumentert at du har hatt korona før første eller andre dose av vaksinen, vil sertifikatet ditt være gyldig dersom du har tatt to doser.
 • Har du dokumentert at du har hatt korona etter å ha fått to vaksinedoser, må du sjekke om du trenger en vaksinedose til for å få gyldig koronasertifikat. Som hovedregel vi sertifikatet da være gyldig i maks 180 dager etter at du hadde korona.
 • Er du uvaksinert, men har dokumentert at du har hatt korona, er koronasertifikatet gyldig inntil 180 dager fra din positive test.
 • Ønsker du ikke å ta en ekstra vaksinedose, kan du ta en test de siste dagene før avreise. De fleste land godkjenner antigen hurtigtest, men noen krever PCR-test. Selvtester er ikke gyldige. Dette må du selv ordne hos privat aktør, evt på teststasjon på Gardermoen flyplass.

 

Gyldig koronapass for barn?

Er du mellom 12-17 år vil disse variantene gi deg gyldig koronasertifikat.

 • 2 vaksinedoser, som er grunnvaksinering. 
 • 1 vaksinedose og gjennomgått korona som er registrert i koronapasset ditt. 

Reiseinformasjon:

Det er store variasjoner i hva hvert enkelt land krever av dokumentasjon for innreise. Du må sette deg inn i innreisereglene som gjelder for landet du skal reise til. I all hovedsak kan barn under 12 år reise uten koronapass i EU/EØS. Men noen land krever koronasertifikat helt ned i 5 års alder. Sjekk Reiseklar, som er UDs app for reiseinformasjon, der finner du oppdatert reiseinformasjon til de fleste land. 

Sjekkliste for reiser og koronasertifikat - helsenorge.no

Koronasertifikat for de som ikke er digitalt aktiv (ikke på nett)

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere er klar 24. juni. Denne informasjonen er også tilgjengelig skriftlig på servicekontoret på rådhuset.

 

Det er estimert at i overkant av 100.000 innbyggere i Norge har begrensede digitale ferdigheter og ikke kan benytte seg av www.helsenorge.no og det digitale koronasertifikatet. For å ivareta disse innbyggerne har FHI utviklet en web-applikasjon som gjør det mulig for saksbehandlere ved Helfo å bistå ikke-digitale brukere som tar kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona.

Følgende informasjon kan brukes i møte med ikke-digitale brukere. Vi understreker budskapet om at de som kan bruke digitalt koronasertifikatet, bør gjøre det.

Fra torsdag kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

 • Koronasertifikat for innenlands bruk
 • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Trenger alle koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. 

 

Fra i dag kan man også ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin folkeregistrerte adresse. Se mer informasjon under.

Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Hvis du likevel ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv.

Det er mange som tar kontakt for bistand. For at vi skal kunne hjelpe personer som ikke har andre alternativer, anbefaler vi at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat om å gjøre det.

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag:

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
 2. Ring informasjonstelefonen for korona:
 •  
  • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
  • Fra Norge: 815 55 015
  • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post. 

 

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

 

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen