Kravene til å stille listeforslag finnes i Valglovens § 6.

Frist for å levere inn liste i år er mandag 1. april kl. 12:00 (som følge av at opprinnelig frist som er 31. mars, faller på en søndag i 2019).

Her finner du mer informasjon om hvordan listeforslag utarbeides

Listeforslag