Valgdagen er fastsatt til 9. september. I 2019 vil det ikke bli avholdt valg over 2 dager i Sør-Varanger.

Du kan finne mer informasjon om valg på Valgdirektoratets sider