Ansvar

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i Sør-Varanger kommune, og har det utøvende ansvaret for de politiske vedtak som fattes. Det er kommunestyret som ansetter Kommunedirektøren.

Kommunedirektørens ledergruppe består av:

Kommunedirektørens ledergruppe har følgende oppgaver:

  • Overordnet ledelse.
  • Politisk premissgiver og kontakt.
  • Legge den langsiktige kursen, overordnede mål og strategier.
  • Organisere virksomheten.
  • Sørge for god utnyttelse av ressursene.
  • Utøve seremonier.
  • Koordinering, samordning, samhandling og drøfting av strategiske valg.
  • Vurdering av løpende drift basert på case.
  • Innspill til temaer for drøftelse i de andre møtene.
  • Delta i politiske råd og utvalg.

Kommunedirektørens ledergruppe møter også i lederforum, som er et fast møte med enhetslederne i kommunen.