Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Næring og samfunn
Kommunedelplan: Landbruksplan for 2015-2018
Befolkningsvekst, klimaendringer og naturkatastrofer har de siste åra bidratt til store endringer med hensyn til matsikkerhet i verden, og i dette bildet er matproduksjon i nordområdene en av få sektorer som kan oppleve positive effekter av forventa klimaendring.

Les landbruksplan for 2015-2018 her.

Den globale befolkningsveksten går raskt, og det er økende press på naturressursene og stigende råvarepriser. FNs organisasjon for mat- og landbruk (FAO) har beregna at matproduksjonen i verden må øke med 70 % mot år 2050. FN fremhever videre familiejordbruket som organisasjonsform, fordi det gir en robust og stabil matproduksjon.

Geografi, topografi og klima gjør at det er begrensa arealer som kan nyttes til matproduksjon i Norge. Vekstsesongen er kort, spesielt her i nord, og det medfører at landbruket her har behov for større arealer for å produsere en gitt mengde fôr i løpet av sesongen. Videre bidrar et velutvikla velferdssamfunn til at lønns- og kostnadsnivået er høyt. I sum betyr det, til tross for den betydelige effektiviseringa vi har sett i landbruket de siste tiåra, og til tross for økende global etterspørsel etter mat, at landbasert matproduksjon i Norge er svært avhengig av de økonomiske rammebetingelser som Stortinget vedtar gjennom Jordbruksavtalen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.