For informasjon, ta kontakt med Eva Johanne Johnsen, enhetsleder for barnehager, tlf. 78 97 74 41, e-post ejj@svk.no 

www.svk.no/barnehage