Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Juridisk bistand

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Sør-Varanger kommune har anledning til å tilby kommunens innbyggere en times gratis juridisk bistand. 

  Beskrivelse

  Som en følge av økonomisk bevilgning fra Justisdepartementet har Sør-Varanger kommune anledning til å tilby en times fri juridisk bistand for kommunens innbyggere. Alle innbyggere i kommunen kan i utgangspunktet benytte seg av tilbudet, så langt bevilgningen rekker. Søknad om gratis juridisk bistand rettes til kommunens servicekontor.

  Målgruppe

  Tilbudet er tilgjengelig for alle kommunes innbyggere som er bosatt og har folkeregisteradresse i Sør – Varanger kommune, uavhengig av inntekt og sakstype.

  Samarbeidspartnere

  Kommunen har ikke inngått avtale med et bestemt advokatkontor. De som har fått rekvisisjon oppsøker en advokat/rettshjelper etter eget ønske. Det er opp til det enkelte advokatkontor å avgjøre om de ønsker å behandle forespørselen.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknadsskjema kan fylles ut manuelt eller elektronisk via www.svk.no Det vil bli krevd opplysninger, inkludert fødselsnummer av den enkelte søker for å sikre rett identifikasjon. Søknad sendes: Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller postmottak@svk.no

  Etter at søknad er innvilget, vil brukeren få utstedt en rekvisisjon og registreringsskjema fra Sør – Varanger kommune. Brukeren må da selv innen 14 dager oppsøke et advokatkontor etter eget ønske. Rekvisisjonen og registreringsskjemaet skal overleveres advokatkontoret i forbindelse med konsultasjonen.

  Det er ikke satt noen frist for når konsultasjonen må være gjennomført, da dette vil avhenge av det enkelte advokatkontors kapasitet.

  Det kan etterbetales utgifter vedrørende én konsultasjon (fra ½ time til 1 time) forutsatt at fakturaen, samt ferdig utfylt registreringsskjema overleveres kommunen innen kort tid etter konsultasjon. Ved behov for større konsultasjoner/ problemstillinger må sak henvendes til advokat/ rettshjelper utenom dette tilbudet.

  Det er også mulig å benytte juridisk bistand via telefonkonsultasjon.

  Vi gjør oppmerksom på at timepris/ faktureringspris for konsultasjon vil ligge på tilsvarende sum som fri rettshjelp. Det vil si cirka kr 860,- pluss moms.

  Advokatkontoret forholder seg til kommunen for betaling av utført tjeneste. Kopi av rekvisisjon og utfylling av registreringsskjema må signeres og leveres til kommunen av det enkelte advokatkontor som betingelse for fakturering av kommunen. Etter konsultasjon må advokatkontoret selv sørge for å returnere kopi av rekvisisjon og registreringsskjema til kommunens servicekontor, senest 30 dager etter konsultasjon.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  Det vil bli registrert anonymiserte opplysninger i forbindelse med den enkelte advokat/ - rettshjelpkonsultasjon. Dette er kun generelle opplysninger i forbindelse med rapportering til Justissekretariatene.

  Tjenesten oppdatert: 09.05.2016 10:51

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk

Relaterte nyheter

Tjenestebeskrivelser