Meld inn avvik ved å følge denne linken; FiksGataMi

Om avviket ligger på europa-, riks- og fylkesvei, må dette meldes inn via telefon til vegtrafikksentralen på telefonnummer 175.