Så fremt både du og bruker er friske, bruker ønsker å benytte seg av tjenesten og dere tar nødvendige forhåndsregler kan du fortsette å være støttekontakt.

Sør-Varanger kommune innførte fra 13. mars stans i gjennomføring av støttekontaktoppdrag som følge av de strenge restriksjonene i forbindelse med korona-pandemien. Det er nå nødvendig med en revidering av praksisen slik at oppdrag som lar seg gjennomføre kan gjennomføres

Hold avstand til hverandre

Det er innført skjerpede anbefalinger om å holde avstand til hverandre. Ute bør vi holde minst 1 meters (helst 2 meter) avstand til andre mennesker, når vi er inne bør vi holde 2 meter avstand. Dette betyr at for eksempel at du ikke kan ta bruker med på biltur.  

Vi anbefaler derfor at din aktivitet sammen med bruker foregår i friluft. Dersom dette ikke er mulig kan det være et alternativ å gjennomføre aktiviteten i brukers hjem.

Hvis det vurderes som uhensiktsmessig å gjennomføre ordinære støttekontaktoppdrag, kan det å ringe/facetime være et godt alternativ. Dette kan du avtale med den du er støttekontakt for.

Brukere på institusjon og omsorgsboliger/bofelleskap

Så lenge det er innført besøksforbud ved sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger (inkludert Eldresenteret) kan ikke støttekontaktoppdrag for beboere gjennomføres.

Når det gjelder brukere ved andre kommunale omsorgsboliger og bofelleskap oppfordrer vi på det sterkeste å begrense og vurdere behov for besøk. Henstillingen kommer på bakgrunn av at disse brukerne er å anse som spesielt sårbare for smitte av koronaviruset.

For dere som er støttekontakter for brukere som bor kommunale omsorgsboliger eller bofelleskap, ber vi om at dere vurderer egen helse og tar de nødvendige forhåndsregler dersom støttekontaktoppdraget skal gjennomføres.  

 

Oppdatert informasjon om tiltak finner du på www.helsenorge.no (https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter)

 

Spørsmål

Ta kontakt med koordinering, fag og forvaltning på e-post kff@svk.no dersom du har spørsmål.

Lønn

Alle støttekontakter som ikke får gitt bruker et tilbud nå, får ikke lønn for tjenesten da oppdrag ikke kan utføres.