Det er ingen endringer i sikkerhetssituasjonen.

Norske myndigheter følger situasjonen nøye og formidler informasjon til kommunene flere ganger i døgnet. Kommuneledelsen har fått informasjon om situasjonen fra Statsforvalteren og fra sentrale myndigheter som Politiets sikkerhetstjeneste, UDI, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Vurderingen av sikkerhetssituasjonen og trusselbildet i nordområdene og Sør-Varanger er som normalt. Det er for tiden ikke noen høyere trussel eller risiko enn vanlig. Forsvaret følger ekstra nøye med på situasjonen og informerer myndighetene ved endringer i situasjonen. Kommunen får sin informasjon via statsforvalterens beredskapsstab.

Beredskap i tilfelle atomnedfall

Det er aktive kjernekraftverk i Ukraina, og det er naturlig å være bekymret for om det kan skje utslipp av radioaktiv materiale om noen av kraftverkene skulle bli rammet av krigshandlinger. Det har de siste dagene vært kamphandlinger i området ved Zaporizhzhia kjernekraftverk sør i Ukraina, men selve reaktoren skal være uskadet og det er ikke registrert noen unormal stråling i området. Området er nå under russisk kontroll og ifølge media er kraftverket i normal drift uten skader på kritiske bygninger og infrastruktur. Værforholdene pr. lørdag 5. mars er slik at et eventuelt utslipp ikke vil berøre Norge de nærmeste 48 timene. DSA følger nøye med på situasjonen. DSA vurderer også at avstanden fra Ukraina til Norge er såpass stor at høyst sannsynlig ikke vil bli nødvendig å ta jodtabletter, selv om det skulle skje et utslipp i Ukraina.

Kommunen har beredskapslager av jodtabletter, og det er lurt å ha jodtabletter hjemme

Det er lite sannsynlig at en atomulykke skal ramme Sør-Varanger. Hvis det likevel skulle skje, anbefaler myndighetene å ta jodtabletter. Jodtabletter beskytter mot kreft hvis de tas tidlig nok. Kommunen har lager av jodtabletter for barn og unge under 18 år og for gravide, og vi har planer for å dele dem ut hvis det skulle bli nødvendig. I tillegg anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) at alle under 40 år har jodtabletter hjemme.

Du skal bare ta jodtabletter hvis du får beskjed om det fra myndighetene. Vi vil varsle om det blir aktuelt.

Hva annet bør du gjøre for å sikre din egen beredskap? Se her!