Du finner oppdaterte sentrale retningslinjer her

Hvem bør testes?

Disse gruppene bør prioriteres for testing: 

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

 

Husk å lese her før du kontakter lege!

 

Hvem bør ikke prioriteres?

 • Personer uten symptomer skal generelt ikke testes for covid-19.

   

 • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen.

Dette er grunnene til at vi ikke prioriterer disse gruppene

 • Testen gjennomføres ved at vi stikker en pinne i nesa og i halsen for å skrape med oss noen virus. Jo sykere du er, jo mer virus har du i nesa, og jo større sjanse er det for at testen klarer å fange opp disse. Tester vi for tidlig kan det hende vi får falsk negativ test.

  Vi må altså teste på riktig tidspunkt.

 • Det er en kjensgjerning at vi ikke har uendelig kapasitet til testing, hverken utstyr eller personell. Vi skal teste mange, men ikke alle. Vi må velge hvem det er viktigst å teste.

 

 

Tidlig i en epidemi er det viktig å få klarhet i om det foreligger smitte i befolkningen. Når vi vet at det foreligger smitte i befolkningen er det viktig å finne de personene som mest sannsynlig kan være smittet.

 

Å teste mennesker som ikke er i risikosonen for å bli alvorlig syke, eller er viktige for å opprettholde god behandling, altså helsepersonell, er ikke hensiktsmessig så lenge vi ikke har noen god behandling.

 

Vi må teste rett for å treffe best mulig med våre felles ressurser!