Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring/oppstart

Strategisk plan!
Høring/oppstart Høring - Strategisk plan for helse, omsorg og velferd 2020 - 2030

Etter vedtak i utvalg for levekår 27. oktober legges strategisk plan for helse, omsorg og velferd ut på høring til og med 10. desember jamfør plan- og bygningslovens § 11-14 høring av planforslag.

 

Strategisk plan 2020 – 2030 for helse, omsorg og velferd skal være et retningsgivende styringsdokument for å klargjøre og konkretisere utfordringene i Sør-Varanger kommune de kommende årene. Den erstatter Omsorgsplan 2022 som ble utarbeidet i 2008, og omfatter alle tjenesteområdene innen helse, omsorg og velferd. Planen inneholder mål og strategier for å sikre forsvarlige, målrettede og bærekraftige tjenester til innbyggerne. 

Mål og strategier er utarbeidet på bakgrunn av en grundig gapanalyse av tjenestene våre. Analysen ble gjennomført i 2019, der status på dagens tjenester ble vurdert i forhold til lovkrav, statlige forventninger og lokalpolitiske vedtak. Dette gir et solid grunnlag å jobbe ut fra når planen er vedtatt.

 

Frist for å sende innspill er 10. desember 2020.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Demensomsorg

  Demensplan 2025 er regjeringens femårsplan for å forbedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Hovedmålet er å bidra til at samfunnet skal bli mer demensvennlig. Det betyr at en person med demens trenger støtte og tilrettelegging for å føle seg likeverdig, forstått og inkludert. For at en skal kunne blir i stand til å leve sine liv så godt som mulig, er det essensielt at ens egne interesser og behov danner grunnlag for et tjenestetilbud.
  Demensdagene 2020 er nettopp gjennomført og der fikk vi blant annet kjennskap til Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter. Der fortelles om forløpsmodellen de er samordnet under. En avdeling med en leder, der de ansatte arbeider på tvers innenfor de ulike enhetene i avdelingen. På denne måten kan de utnytte alle resurser og kompetanse på en effektiv måte. Noe som er til gavn for både pasient og pårørende. Fagpersonene får også en mer spennende arbeidshverdag.
  Leder for Bjønnesåsen bo og aktivitetssenter, Kristine C. Eilerås, sier at sammenheng og helhet er essensen i forløpsmodellen. Et tenkt demensforløp betyr at en blir fulgt av de samme personene gjennom hele forløpet fra første kontakt med hukommelsesteamet, videre til dagsenter, korttidsopphold/avlastnings og omsorgsbolig som siste trinn før en evt. Langtidsavdeling.
  Dette er en ønske situasjon der en rett og slett har samlet fagkompetanse og demenstilbud under ett og samme tak. I et fagmiljø som jobber tett i alle stadier av demensforløpet. Inkludert ambulerende dagtilbud, pårørendeskole og samtalegrupper. Med en leder i spissen som er tett på i alle ledd, for å veilede personalet, og utvikle tilbudet.

  Tillit er viktig i samhandling med personer med demens og deres pårørende. Gode relasjoner opparbeides over tid. Med et demensforløp, får en mulighet til å bli kjent med personell og tjenestetilbud på en helt ny måte.

  2020-12-10 23:14:06
  [Svar]
 • Se vedlegg

  2020-12-10 22:19:52
  [Svar]
 • Høringsinnspill fra Norsk fysioterapeutforbund i SVK, se vedlegg.

  2020-12-10 13:49:45
  [Svar]
 • Se vedlegg

  2020-12-10 13:25:30
  [Svar]
 • Punkt 9
  Samlokalisering
  Er det tenkt å lage avdeling i avdelingen for de med demens, eller er det tenkt å la alle være under samme tilbud? Demente Som ennå bor hjemme trenger et helt annet tilbud enn de uten

  2020-12-08 15:54:21
  [Svar]
 • Høringsuttalelsen er fra Nasjonalforeningen Sør-Varanger demensforening og ikke fra meg privat.

  2020-11-30 14:43:42
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under