Kurs

Frisklivssentralens basistilbud er ulike kurs som omhandler fysisk aktivitet, kosthold og søvn. Kursene er utformet slik at brukerne kan delta uavhengig av helseutfordringer og utgangspunkt. Per i dag kan Frisklivssentralen i Sør-Varanger tilby kurs innenfor livsstilsmestring, aktivitet og kosthold.