Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjonen

Tjenestens målgruppe:

Barn og ungdom 0–20 år og deres foreldre, samt hele befolkningen når det gjelder forebyggende smittevernarbeid.

Formål med tjenesten:

Fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skader.

Tjenesten omfatter:

Helsestasjon -og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til gravide, foresatte, og barn og unge i alderen 0–20 år.

Gjennom kontakt med familier, barn og ungdom skal tjenesten gi tilbud om vaksiner, helseundersøkelser og informasjon om hvordan forebygge sykdom og skader, og støtte til mestring og positiv utvikling.

Helsestasjonen er betjent av helsesøster og jordmor.  Lege og fysioterapeut er også en del av bemanningen til faste oppgaver.

Helsestasjonstjenesten er ansvarlig for driften av kommunens helsestasjon og skolehelsetjeneste. Det meste av virksomheten foregår i helsestasjonens lokaler i Storgata 2, Kirkenes Amfi 3. etasje, men besøk på skoler, samt hjemmebesøk til familier med nyfødte barn, utgjør en vesentlig del av tjenesten.

Grunnbemanningen består av jordmor, helsesøster, lege og fysioterapeut. Helsestasjonen samarbeider også med, fastleger, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjon:

Barn 0-5 år.

Skolehelsetjenesten:

Barn 6-20 år.

Helsestasjon for ungdom:

Ungdom 13-20 år.

Vaksinasjonskontor:

Hele befolkningen.

Jordmortjenesten:

Gravide og deres familie.

Innvandringssykepleier:

Innvandrere, flyktninger.

 

Hva kreves for å motta tjenesten:

Helsesøstertjenesten tilstreber et lavterskeltilbud der publikum tar kontakt ved behov.

Be gjerne om en ekstra time hvis det er noe spesielt dere ønsker å ta opp, eller ta kontakt per telefon.

Hvordan søke tjenesten:

Åpningstid helsestasjonen: Alle hverdager kl. 08.00 - 15.30.

Ekspedisjonen/telefonen er betjent mandag - onsdag - torsdag mellom kl. 08.00 -15.00, tirsdager fra 10.00-15.00. Fredager tar vi imot meldinger på telefonsvarer, og ringer tilbake. Timebestilling ved henvendelse til helsestasjonens ekspedisjon/telefon, eller ved personlig oppmøte.

Besøksadresse: Storgata 2, 3. etasje (Kirkenes Amfi).

Skjema

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk