Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon

Tjenestens målgruppe:

Barn og ungdom 0–20 år og deres foreldre, gravide og samt hele befolkningen når det gjelder forebyggende smittevernarbeid.

Formål med tjenesten:

Fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skader.

Tjenesten omfatter:

Helsestasjon -og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til gravide, foresatte, og barn og unge i alderen 0–20 år.

Gjennom kontakt med familier, barn og ungdom skal tjenesten gi tilbud om vaksiner, helseundersøkelser og informasjon om hvordan forebygge sykdom og skader, og støtte til mestring og positiv utvikling.

Helsestasjonen er betjent av helsesykepleier og jordmor.  Lege og fysioterapeut er også en del av bemanningen til faste oppgaver.

Helsestasjonstjenesten er ansvarlig for driften av kommunens helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste 5-20 år, helsestasjon for ungdom (HFU) og for jordmortjenesten. I tillegg utfører vi reisevaksinering/revaksinering og vi har også flyktningehelsesykepleier som har oppgaver ift helsekartlegging av nyankomne flyktninger, samt tuberkulosescreening av arbeidsinnvandrere og andre i målgruppen. Mye av virksomheten foregår i helsestasjonens lokaler i Storgata 2, Kirkenes Amfi 3. etasje, men skolehelsetjeneste på grunn- og videregående skoler utgjør en vesentlig del av tjenesten.

Grunnbemanningen består av jordmor, helsesykepleier og lege. Helsestasjonen samarbeider også med, fastleger, fysioterapeuter, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet, spesialist og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjon:

Barn 0-5 år.

Skolehelsetjenesten:

Barn 5-20 år.

Helsestasjon for ungdom (HFU):

Ungdom 13-25 år.

Vaksinasjonstjeneste:

Hele befolkningen.

Jordmortjenesten:

Gravide og deres familie.

Flyktninghelseykepleier:

Flyktninger, arbeidsinnvandrere.

Hva kreves for å motta tjenesten:

Noen av deltjenestenene har faste konsultasjoner til sine målgrupper, andre er basert på at man selv tar kontakt ved behov. Tjenesten er et lavterskeltilbud og man trenger ikke henvisning for å få time.

Hvordan oppsøke tjenesten:

Åpningstid helsestasjonen: Alle hverdager kl. 08.00 - 15.30.

Timebestilling:

Timebestilling ved henvendelse til helsestasjonens ekspedisjon per telefon eller oppmøte. Ekspedisjonen/telefonen er betjent:

Mandager- tirsdager- torsdager: kl 08.30- 14.30

Onsdager: kl 10.00-14.30

Fredager: ekspedisjonen er ubemannet. Fredager tar vi imot meldinger på telefonsvarer, og ringer tilbake.

Telefonnummer: 78 97 76 70

Besøksadresse: Storgata 2, 3. etasje (Amfi senter). Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes

Kart
Sist oppdatert 21. juni 2023