Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helikopter

Det er et generelt forbud mot landing med luftfartøy i Sør-Varanger kommune, men lokal forskrift åpner for å gi dispensasjon, i enkelte tilfeller, fra forbudet ved innsendelse av søknad med gyldig formål. 

Dispensasjonen kan ikke gis for flere år av gangen, men det kan gis dispensasjon for flere turer innenfor et bestemt tidsrom. Behovet for dette må vurderes opp mot mulig skader og ulemper på naturmiljøet.

Er ditt formål gyldig? Se kommunal forskrift her: Forskrift om motorferdsel, Sør-Varanger - Lovdata Pro 

Søknadsskjema finner du her: Motorferdsel i utmark.pdf

 

Sjekkliste for utfylling av søknadsskjema:

Huk av for § 5 Landing og start med luftfartøy i søknadsskjemaet.

- Ønsket tidsrom for dispensasjonen (må ikke være en eksakt dato)

- Antall turer det søkes om

- Beskrivelse av formålet

- Beskrivelse av landingsområdet

- Navn på alle som skal benytte dispensasjonen/ være med på turen

Kart med oversikt over landingsområdet skal vedlegges søknaden.

 

Søknaden sendes til postmottak@svk.no eller til Sør-Varanger kommune, Boks 406, 9915 Kirkenes.