Særskilte regler for reiser mellom lokale grensesamfunn:

Reiser mellom lokale norske og finske grensesamfunn er tillatt og unntatt hovedregelen om 14 dagers frivillig karantene. Begrepet grensesamfunn omfatter alle grensekommuner i sin helhet langs den norsk-finske riksgrensen. Alle innbyggere i de norske grensekommuner kan fritt reise til de finske nabokommuner.

 

Innbyggere i Sør-Varanger, Nesseby, Tana og Karasjok kan fritt reise til de respektive nabokommuner i Finland; Enare og Utsjok.

 

Nødvendige reisedokumenter må tas med; legitimasjon og bostedsbevis.

https://www.raja.fi/aktuellt/information/meddelandena/1/0/kontrollen_vid_de_inre_granserna_aterinfors_i_norr_vid_gransen_mellan_finland_och_sverige_samt_mellan_finland_och_norge_den_28_september_2020_80694   (25.09.20)

Restriksjoner ved innreise fra andre steder i Norge (utenom grensesamfunn):

Nødvendig dokumentasjon må vises ved grensekontroll ved innreise. De reisende, som har gyldig grunn til å reise, anbefales 14 dagers frivillig karantene.

 

Gyldige grunn er:

  • Arbeidsreiser
  • Nødvendige familierelaterte reiser
  • Andre nødvendige reiser av personlige årsaker

 

I tillegg tillates:

  • Reiser til egen eiendom, fritidsboliger og campingvogner med fasteplasser
  • Utøvelse av samiske næringer og kultur

 

Nødvendige reisedokumenter må tas med; legitimasjon, bostedsbevis og eventuelle andre bekreftelser.

 

Lenke til regjeringens beslutning (24.09.20):

https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410869/inreserestriktionerna-skarps-pa-basis-av-coronalaget?fbclid=IwAR2v6G5MRWhe0UZxfVH4pPftNePZm4TS-eITtjbVx2CwrZahwMoljmR1EEM

 

Lenke til instrukser fra Rajavartio/Gränsbevakningsväsendet (25.09.20): 

https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang

 

26. september 2019 // Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn