• Fortsatt er avstand et viktig smitteverntiltak, man anbefaler nå 1 m avstand i alle situasjoner. Unntak: barn/unge under 20 år, tjenester emd en-til-en kontakt og helsevesenet.
   
 • ​Steder hvor avstandskravet ikke kan overholdes bør munnbind vurderes, eksempelvis steder hvor mange samles (venterom).
   
 • Sør-Varanger kommunen har lav smittetrykk og smittevernlege gir ingen generell anbefaling om bruk av munnbind på butikk eller i offentligheten. Munnbind anbefales i omgang med andre personer i områder som har høyt smittetrykk. 

 

Selv om dette er en lettelse fra de skjerpede tiltakene er det viktig at du husker:

 • Fortsatt god håndhygiene, begrens antall nærkontakter i hverdagen
   
 • Får du får symptomer, test deg og hold deg hjemme. Du kan melde deg til test her svk.no/koronatest
   
 • Meld deg i vaksinekø om du ikke allerede har gjort det: svk.no/koronavaksine

 

Nye nasjonale retningslinjer pr. 16.04.2021: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/