Gebyrregulativ for tjenester innen for plan- og utvikling

Gebyrregulativ for 2021

 

Gebyr og brukerbetaling innene helse, oppvekst, gravemelding, salgs- og skjenkebevilling og torghandel

Gebyr og brukerbetaling for 2020

 

Gebyr vann, avløp, slam, renovasjon, feiing og vei.

Gebyr 2020