Forslaget vil medføre at de som har hytte/gamme/ødestue i området ikke trenger å lande ved enten Garsjøen eller Store Gallok for så å måtte transportere utstyr eller seg selv derfra til egen hytte/gamme/ødestue. Det vil medføre vesentlige lettelser for de som har gamme/fritidsbolig i området.

 

Forslaget vil også være positivt for transport av eldre og personer med funksjonsnedsettelse, samt transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. Det øker fremkommeligheten og gir mindre transport på bakken.

Eksisterende forskrift fra 1991: Forskrift om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, landing med luftfartøy, Sør-Varanger kommune, Finnmark.pdf

Forslag til endring: Forslag til regelendring i Forskrift om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, landing med luftfartøy, Sør-V.pdf

Kart over utvidet område: Kart - forslag til utvidetlandingsområde.JPG

 

Høringsfristen settes til 30. Juni 2022. Vi ber om at uttalelser sendes på epost til postmottak@svk.no eller postboks 406, 9915 Kirkenes. Vennligst oppgi vår referanse 22/2519